Duurzame Ontwikkeling en Bijdragen van de Ecoworld Plants Foundation aan de Global Goals van de VN

Ecoworld Plants Foundation en de VN's Global Goals voor Duurzame Ontwikkeling

In 2015 heeft de Verenigde Naties zeventien ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Deze Global Goals werden unaniem geadopteerd door alle lidstaten en vormen tot 2030 een belangrijke gezamenlijke agenda. De Ecoworld Plants Foundation heeft deze doelen eveneens geadopteerd en is vastberaden om actief bij te dragen aan de verwezenlijking van deze doelen. Lees verder en ontdek hoe uw aankoop van een Ecoworld-product invulling geeft aan het nastreven van meerdere van deze doelen.

Global Goal 1: Geen Armoede

Global Goal 1: Geen Armoede

De doelstelling van het eerste Global Goal is het halveren van het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft en het verbeteren van de toegang tot basisvoorzieningen.

De bijdrage van de Ecoworld Plants Foundation:
Wij zetten ons in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bieden hen veilig en beschut werk. Onze lokale samenwerkingen en import van planten uit derdewereldlanden dragen ook bij aan de economische ontwikkeling van deze regio's.

Global Goal 4: Kwaliteitsonderwijs

Global Goal 4: Kwaliteitsonderwijs

De doelstelling is het bieden van goed onderwijs voor iedereen en het bevorderen van kennis en vaardigheden voor duurzame ontwikkeling.

De bijdrage van de Ecoworld Plants Foundation:
Als gecertificeerd leerbedrijf bieden wij educatieve plantenconcepten voor scholen en dragen zo bij aan betere leerprestaties, creativiteit en gezondheid.

Global Goal 6: Schoon Water en Sanitair

Global Goal 6: Schoon Water en Sanitair

De doelstelling omvat het waarborgen van veilig en betaalbaar drinkwater, het verminderen van vervuiling en het beschermen van ecosystemen.

De bijdrage van de Ecoworld Plants Foundation:
Onze water- en luchtzuiverende planten en advisering over waterbeheer dragen bij aan een gezonde waterhuishouding en ecologie.

Global Goal 7: Betaalbare en Duurzame Energie

Global Goal 7: Betaalbare en Duurzame Energie

De doelstelling is het vergroten van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

De bijdrage van de Ecoworld Plants Foundation:
Wij maken gebruik van zonne-energie en hebben innovatieve methoden ontwikkeld om onze kwekerij duurzaam te verwarmen.

Global Goal 8: Eerlijk Werk en Economische Groei

Global Goal 8: Eerlijk Werk en Economische Groei

De doelstelling focust op het ondersteunen van economische productiviteit, ondernemerschap en duurzaam toerisme.

De bijdrage van de Ecoworld Plants Foundation:
Wij stimuleren creativiteit en innovatie door groene concepten in de markt te zetten, zoals onze prijswinnende Amazingworld-planten voor kinderen.

Global Goal 11: Duurzame Steden en Gemeenschappen

Global Goal 11: Duurzame Steden en Gemeenschappen

De doelstelling omvat een breed scala aan onderwerpen zoals huisvesting, verkeersveiligheid en groene ruimtes.

De bijdrage van de Ecoworld Plants Foundation:
Wij bieden een groot assortiment planten voor binnen en buiten die bijdragen aan een beter leef- en werkmilieu.

Global Goal 12: Verantwoorde Consumptie

Global Goal 12: Verantwoorde Consumptie

De doelstelling omvat een breed scala aan onderwerpen zoals huisvesting, verkeersveiligheid en groene ruimtes.

De bijdrage van de Ecoworld Plants Foundation:
Wij bieden een groot assortiment planten voor binnen en buiten die bijdragen aan een beter leef- en werkmilieu.

Global Goal 14: Leven in het Water

Global Goal 14: Leven in het Water

De doelstelling is gericht op het beschermen van maritieme hulpbronnen en het tegengaan van verontreiniging.

De bijdrage van de Ecoworld Plants Foundation:
Wij leveren waterplanten en knowhow om een biologisch evenwicht in en om het water te creëren.

Global Goal 15: Leven op het Land

Global Goal 15: Leven op het Land

De doelstelling richt zich op het versterken van duurzaam gebruik van land, bossen en biodiversiteit.

De bijdrage van de Ecoworld Plants Foundation:
Met onze ervaring, kennis en netwerk van kwekers, leveren wij planten en expertise om landschap te verduurzamen en de natuur te ondersteunen.

Conclusie

De Ecoworld Plants Foundation streeft ernaar om via bewuste keuzes en innovatieve methoden een actieve bijdrage te leveren aan de Global Goals. Door het ondersteunen van onze missie en de aankoop van Ecoworld-producten, kunt ook u deel uitmaken van deze wereldwijde beweging naar een duurzamere toekomst.